Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011

ΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΙΣ ΑΣΕΜΝΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΟ...ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ "ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ"!

Ὅσοι στέλνουν γραπτά μηνύματα ἀπό τά κινητά τους στό Πακιστᾶν καλύτερα ἀρχίσουν νά προσέχουν τή γλώσσα τους.
 
Ἡ Ἀρχή Τηλεπικοινωνιῶν τοῦ Πακιστᾶν ἀπέστειλε ἐπιστολή μέ τήν ὁποία παραγγέλλει τίς ἑταιρεῖες κινητῆς τηλεφωνίας νά μπλοκάρουν τά μηνύματα κειμένου πού περιέχουν αὐτό πού ἀντιλαμβάνεται ὡς «αἰσχρότητες», δήλωσε τήν Παρασκευή ὀ Anjum Nida Rahman, ἐκπρόσωπος τῆς TelenorPakistan. Ἔστειλε ἐπίσης μία λίστα μέ περισσότερες ἀπό 1.500 λέξεις στά ἀγγλικά καί στά οὐρντού πού πρέπει νά μπλοκαριστοῦν. Ἡ διαταγή ἦταν μέρος τῆς προσπάθειας τῆς ρυθμιστικῆς ἀρχῆς νά μπλοκάρει τά μηνύματα spam, δήλωσε ὁ Ραχμᾶν.
Πολλές ἀπό τίς λέξεις πού πρέπει νά μπλοκάρονται εἶναι σεξουαλικοί ὄροι ἤ προσβλητικές λέξεις, σύμφωνα μέ ἕνα ἀντίγραφο τοῦ καταλόγου πού πῆρε τό...
Associated Press.
Περιελάμβανε, ἐπίσης, σχετικά ἤπιες λέξεις ὅπως «κλανιά» καί «ἠλίθιος».
Οἱ λόγοι πού μπλοκάρονται κάποιες λέξεις, ὄπως «Ἰησοῦς Χριστός», «προβολεῖς» καί «ταμπόν», ἦταν λιγότερο σαφής, ἐγείροντας ἐρωτήματα σχετικά μέ τή θρησκευτική ἐλευθερία καί τήν πρακτικότητα. Ὁποιαδήποτε λέξη θά μποροῦσε ἐνδεχομένως νά εἶναι μέρος ἑνός ἀνεπιθύμητου μηνύματος.
Ἡ ἐπιστολή εἶχε ἡμερομηνία 14 Νοέμβρη καί ἔδωσε στίς ἑταιρεῖες κινητῆς τηλεφωνίας διορία ἑπτά ἡμερῶν γιά νά ἐφαρμόσουν τήν ἐντολή.
Ο Rahman, ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Telenor, δήλωσε ὅτι ἡ ἑταιρεία τοῦ ἔλαβε πρώτη τήν ἐπιστολή τήν Πέμπτη καί συζητοῦσαν τό πῶς θά προχωρήσουν.
"Εἶναι ἕνα μεγάλο θέμα, γι’ αὐτό ἐξετάζεται προσεκτικά ἀπό ὅλες τίς ἀπόψεις", δήλωσε ὁ Ραχμᾶν.
Ἡ ἐπιστολή ἀνέφερε ὅτι ἡ ἐντολή ἦταν νόμιμη στό πλαίσιο ἑνός νόμου τοῦ 1996 πού θέλει νά ἀποτρέψει τά ἄτομα ἀπό τήν ἀποστολή πληροφοριῶν μέσω τοῦ συστήματος τηλεπικοινωνιῶν πού εἶναι «ψευδεῖς, κατασκευασμένες, ἀπρεπεῖς ἤ ἄσεμνες».
Δήλωσε ἐπίσης ὄτι η ἐλευθερία τοῦ λόγου μπορεῖ νά περιοριστεῖ "πρός τό συμφέρον τῆς δόξας τοῦ Ἰσλάμ."
Ὑπό τήν πίεση τῶν ἰσλαμιστῶν, τό Πακιστᾶν ἔχει μπλοκάρει πορνογραφικές ἰστοσελίδες καί ἐκεῖνες πού θεωροῦνται ἀντί-ἰσλαμικές. Πέρυσι, τό Facebook παγορεύτηκε προσωρινα λόγω ὑλικοῦ στήν ἰστοσελίδα πού θεωρεῖται «προσβλητικό γιά τό Ἰσλάμ».

πηγή: Κόκκινος οὐρανός

Δεν υπάρχουν σχόλια: