Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2011

TI EΛΕΓΕ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑ'Ι'ΣΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑ'Ι'ΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ!

Ὁ Γέροντας Παΐσιος εἶχε ἐρωτηθεῖ πολλὲς φορὲς γιὰ τὸ θέμα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης...
 
«Η ΕΟΚ εἶναι τὸ κράτος τοῦ Ἰσραήλ. Λίγα ὅμως εἶναι τὰ ψωμιά της». «Στὴν Ἰταλία θὰ παρουσιαστεῖ ἕνας νέος Μουσολίνι, στὴ Γερμανία ἕνας νέος Χίτλερ καὶ ἡ ΕΟΚ θὰ διαλυθεῖ.. Η ΕΟΚ δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ τὴν Ἀμερική. Ἡ Ἀμερικὴ μοιάζει μὲ ἕναν ἀργαλειό, ποὺ ἀφομοιώνει τὰ κουρέλια, ἐνῶ στὴν ΕΟΚ ὑπάρχουν ἀντιτιθέμενα καὶ διαπλεκόμενα συμφέροντα».
«Τὰ χρόνιά μας εἶναι δύσκολα καὶ...

 θὰ χρειαστεῖ νὰ ταλαιπωρηθοῦμε, ἴσως καὶ νὰ μαρτυρήσουμε στὴ διάρκεια τῆς μπόρας ποὺ θὰ ξεσπάσει. Μόνο μὲ πνευματικὴ ζωὴ μπορεῖ νὰ τὰ βγάλει κανεὶς πέρα. Αὐτὰ τὰ δύσκολα χρόνια εἶμαι μία εὐλογία, γιατί μᾶς ἀναγκάζουν νὰ ζήσουμε πιὸ κοντὰ στὸν Χριστό. Ὁ πόλεμος δὲν εἶναι μὲ ὄπλα, ἀλλὰ πνευματικός, μὲ τὸν Ἀντίχριστο».


Δεν υπάρχουν σχόλια: