Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011

ΑΥΞΗΣΗ 54,9% ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΟ ΜΑ'Ι'Ο!

Σημαντική αύξηση, σε ετήσια βάση, των εξαγωγών κατά 54,9% και συρρίκνωση των εισαγωγών κατά 7,9%, κατέγραψε τον περασμένο Μάιο η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Ειδικότερα, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά τον μήνα Μάιο 2011 ανήλθε στο ποσό...των 3.204,2 εκατ. ευρώ έ ναντι 3.881,1 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2010, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το μήνα Μάιο 2011 ανήλθε στο ποσό των 2.695,8 εκατ. ευρώ έναντι 2.925,7 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2010,παρουσιάζοντας μείωση 7,9%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το δωδεκάμηνο Ιουνίου 2010 - Μαΐου 2011 παρουσίασε μείωση 15,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Ιουνίου 2009 - Μαΐου 2010.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά τον μήνα Μάιο 2011 ανήλθε στο ποσό των 2.019,5 εκατ. ευρώ έναντι 1.303,6 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 54,9%. Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το μήνα Μάιο 2011 ανήλθε στο ποσό των 1.331,5 εκατ. ευρώέναντι 1.161,1 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 14,7%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το δωδεκάμηνο Ιουνίου 2010 - Μαΐου 2011 παρουσίασε αύξηση 13,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Ιουνίου 2009 - Μαΐου.πηγή: http://reporter-tv.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: