Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΙΣΤΟΙ ΤΙΜΗΣΑΝ ΧΘΕΣ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑ'Ι'ΣΙΟΥ!

Πραγματοποιήθηκε χθὲς ἡ καθιερωμένη ἐδῶ καὶ χρόνια ἱερὰ ἀγρυπνία στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς πρὸς τιμὴν τοῦ πατρὸς Παϊσίου. Ἡ προσέλευση τοῦ κόσμου ἦταν πρωτοφανὴς καθὼς προσκυνητὲς ἔφτασαν ἀπὸ κάθε ἄκρη τῆς Ἑλλάδας γιὰ νὰ τιμήσουν τὴ μνήμη τοῦ σπουδαίου μοναχοῦ καὶ ἀσκητή. 

Ἀρκεῖ νὰ σκεφτεῖ κανεὶς ὅτι γιὰ νὰ προσκυνήσουν τὸν τάφο τοῦ πατρὸς Παϊσίου οἱ προσκυνητὲς ἔφταναν νὰ περιμένουν ἕως καὶ τρεῖς ὧρες. Κάποιοι μὲ δάκρυα στὰ μάτια τὸν εὐχαριστοῦσαν γιὰ τὴ μεσιτεία του πρὸς τὸν Θεὸ ἀλλὰ καὶ γιὰ θαύματα ποὺ ἐπιτέλεσε στοῦ ἴδιους καὶ στὶς οἰκογένειές τους. Ἡ χορωδία τῶν μοναζουσῶν εὔφρανε με τους βυζαντινούς ύμνους τοὺς πιστοὺς ποὺ κατέκλυσαν ὅλο τὸν περίβολο τοῦ μοναστηριοῦ.  

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι στὴν  θεία λειτουργία χωροστάτησαν τέσσερις ἀρχιερεῖς καὶ πλῆθος ἱερέων. Μετὰ τὸ πέρας τῆς θείας λειτουργίας τελέστηκε τρισάγιο στὸν τάφο τοῦ πατρὸς Παϊσίου ἐνῶ ἀκολούθησαν ὁμιλίες ἀπὸ τοὺς ἀρχιερεῖς στὶς ὁποῖες ἐξῆραν τὴν προσωπικότητά του καὶ εὐχήθηκαν στὸν πιστὸ λαὸ νὰ τὸν μιμηθεῖ διὰ τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα. Μὲ τὴ σειρὰ μᾶς εὐχόμαστε καὶ προσευχόμαστε ὁ Πατὴρ Παϊσιος νὰ μεσιτεύει γιὰ ὅλους μας στὸ Θεὸ γιὰ νὰ μᾶς βγάλει ἀπὸ τὰ προσωπικά, οἰκογενειακά, ἐπαγγελματικά, οἰκονομικά,  κυρίως ὅμως ἀπὸ τὰ κοινωνικὰ καὶ ἐθνικὰ ἀδιέξοδα καὶ νὰ σώσει τὴ δύσμοιρη πατρίδα μας ἀπὸ κάθε κακό. Τὴν εὐχή του νὰ ἔχουμε!

Ἀκολουθοῦν φωτογραφίες ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Ἀγρυπνία...


Δεν υπάρχουν σχόλια: