Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011

ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ;

Ἔχω ἀκούσει πολλοὺς συνανθρώπους μου νὰ στρουθοκαμηλίζουν ὅταν τὸ θέμα τῆς συζήτησης ἔρχεται στὴν κάρτα τοῦ πολίτη καὶ στὴν ἐπαπειλούμενη στέρηση τῆς ἐλευθερίας μας ποὺ αὐτὴ θὰ φέρει. 

Οἱ συνάνθρωποί μου αὐτοὶ λένε λοιπόν, προκειμένου νὰ ἀποφύγουν τὸν στενὸ ἀλλὰ εὐθὺ δρόμο της ἀντίστασης κατὰ τῆς νέας αὐτῆς ἠλεκτρονικῆς φυλακῆς πού μας ἑτοιμάζεται: "Ἐμένα δὲν μὲ πειράζει νὰ καταγράφεται ἡ προσωπική μου ζωή. Δὲ μὲ πειράζει νὰ ἀποτυπωθοῦν τὰ πιὸ θεμελιώδη τῶν δικαιωμάτων μοῦ (ὅπως μᾶς δήλωσε καὶ ὁ πρωθυπουργὸς στὴν περυσινὴ ΔΕΘ) μὲ τὴν κάρτα τοῦ πολίτη ἀφοῦ ἔτσι θὰ παταχθεῖ ἡ φοροδιαφυγή." Καὶ ὅταν προσπαθεῖς νὰ τοὺς ἐξηγήσεις ὅτι μὲ τὴν κάρτα θὰ καταστοῦμε δοῦλοι στὰ χέρια τοῦ ἀνάλγητου καὶ φανερὰ πλέον... παρανομοῦντος κρατικοῦ μηχανισμοῦ ὄχι μόνο ἀδιαφοροῦν ἀλλὰ πολλὲς φορὲς χαχανίζουν κιόλας ἐπαναλαμβάνοντας τὴ γνωστὴ πιπίλα. Ὅτι δηλαδὴ ἡ κάρτα ἔρχεται γιὰ νὰ πιαστεῖ ἡ φοροδιαφυγή. Κούνια ποὺ τοὺς κούναγε κατὰ τὸ κοινῶς λεγόμενο. Γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦμε ὅμως πιὸ καλὰ τὸ νόημα αὐτοῦ του ἄρθρου πρέπει νὰ κάνουμε τῆς ἑξῆς ἐπισήμανση:
 
Ὅπως ἔχουμε ὀργανώσει τὴν ζωή μας σήμερα τὸ ρεῦμα σὲ κάθε σύγχρονο σπίτι ἀποτελεῖ βασικὸ στοιχεῖο γιὰ τὴν ὑποστήριξη τῆς ζωῆς μέσα σὲ αὐτό. Δηλαδὴ χωρὶς ρεῦμα ἕνα σύγχρονο σπίτι, εἴτε εἶναι μονοκατοικία εἴτε πολυκατοικία, δὲν μπορεῖ νὰ φιλοξενήσει τοὺς ἐνοίκους του. Καὶ αὐτὸ γιατί μὲ αὐτὸ λειτουργοῦν ὅλες οἱ βασικὲς συσκευὲς μέσα σὲ αὐτὸ (μαγείρεμα πλύσιμο ρούχων καὶ ἀνθρώπων κ.α.). Καὶ δὲν ἰσχύει ἐδῶ τὸ ἐπιχείρημα "Καὶ παλιὰ πὼς ζούσαμε;". Ὄχι. Διότι παλιὰ εἶχαν φούρνους μὲ ξύλα ὥστε νὰ ψήνουν τὸ φαγητὸ καὶ τὸ ψωμί τους, εἶχαν τζάκια ὥστε νὰ μαγειρεύουν καὶ νὰ ζεσταίνονται, εἶχαν σίδερα μὲ κάρβουνα καὶ ἕνα σωρὸ ἄλλες χειροκίνητες συσκευὲς προσαρμοσμένες στὰ δεδομένα τῆς ἐποχῆς ποὺ ὑποστήριζαν τὴ ζωὴ μέσα σὲ ἕνα σπίτι. Σήμερα ὅλα αὐτὰ γίνονται μὲ ἠλεκτρικὲς συσκευές. Ἄρα ἡ ζωὴ μέσα σὲ ἕνα σύγχρονο σπίτι εἶναι ἀδύνατη χωρὶς τὸ ρεῦμα.
 
Εἶναι δηλαδὴ τὸ ρεῦμα θεμελιῶδες ἀγαθό. Ἐπειδὴ λοιπὸν τὸ ρεῦμα εἶναι τόσο θεμελιῶδες ἀγαθὸ εἶναι τελείως ἀνήθικο νὰ τὸ κόβεις ἀπὸ κάποιον ἐπειδὴ...δὲν ἔχει νὰ πληρώσει ἐπαίσχυντους καὶ κατοχικοὺς φόρους (δὲν μιλᾶμε πλέον γιὰ ἀντισυνταγματικοὺς φόρους καθὼς Σύνταγμα δὲν ὑπάρχει πιὰ ἀλλὰ μιλᾶμε γιὰ φόρους ποὺ ἀντίκεινται στὴν ἠθικὴ πλέον). 
 
Τί κάνει λοιπὸν τὸ κατοχικὸ κράτος γιὰ νὰ ἐπιτύχει τὴν εἴσπραξή του φόρου; Κόβει τὸ ρεῦμα στοὺς μὴ ἔχοντας ἢ στοὺς μὴ θέλοντας νὰ σκύψουν τὸ κεφάλι. Ἀναισθησία, ξεδιαντροπιά, ἀναλγησία, ἀνηθικότητα, ἀντισυνταγματικότητα ὅλα μαζί. Καὶ αὐτὸ προκειμένου νὰ ἐκβιάσει πιὰ ξεδιάντροπα μὲ κάθε μέσο τὴν εἴσπραξη τοῦ χαρατσιοῦ. Φάνηκαν οἱ κυνόδοντες κάτω ἀπὸ τὰ χαμογελαστὰ καὶ μακιγιαρισμένα πρόσωπα ὅσων "νοιάζονται" γιὰ τὴν σωτηρία τῆς Ἑλλάδας. Καὶ ἐρχόμαστε τώρα στὴν οὐσία ὅλου παραπάνω σκεπτικοῦ. Ποιὰ μέθοδο θὰ μεταχειρισθοῦν οἱ ἄρχοντες τὸν ἑπόμενο χρόνο ὅταν ἡ κάρτα τοῦ πολίτη θὰ εἶναι μία πραγματικότητα;
 
Μὰ φυσικὰ θὰ ἀπενεργοποιήσουν τὶς καρτοῦλες μας. Τί ἄλλο; Ὅλα τὰ νομοθετήματα θὰ συνδέονται πλέον μὲ τὴν καρτούλα μας. Ἀμφιβάλλει κανεὶς γιὰ αὐτό; Ἀμφιβάλλει κανεὶς ὅτι ἐφέτος ἂν ὑπῆρχε ἡ κάρτα τοῦ πολίτη θὰ χρησιμοποιεῖτο αὐτὴ γιὰ τὴν εἴσπραξη τοῦ χαρατσιοῦ αὐτοῦ;
 
Ἂν δὲν πληρώσεις ἡ κάρτα σου θὰ ἀπενεργοποιηθεῖ καὶ τότε οὔτε νὰ ἀγοράσεις (καθὼς θὰ ἐνσωματωθεῖ μὲ τὴ φοροκάρτα), οὔτε νὰ πάρεις τὴ σύνταξή σου, τὸ μισθό σου ἢ νὰ νοσηλευθεῖς.
 
Τίποτα. Καὶ ὅλα αὐτὰ μὲ ἕνα κλὶκ στὴν καρτούλα μας. Τόσο ἁπλά. Νὰ γιατί εἶναι σκλαβιὰ ἡ κάρτα. Νὰ γιατί θέλουν νὰ τὴν ἐπιβάλλουν. Νὰ γιατί τὴ χρειάζονται γρήγορα ("We need it fast."). Καὶ ἂν τώρα ἔχουμε τὸν τρόπο νὰ μὴν πληρώσουμε ἔστω καὶ μὲ τὸ τρόπο ποὺ περιγράφεται στὸν ἄρθρο "Μία πρακτικὴ συμβουλὴ ὥστε νὰ μὴν πληρώσουμε τὸ νέο χαράτσι της ΔΕΗ καὶ νὰ μὴ σᾶς κόψουν τὸ ρεῦμα" τότε δὲν θὰ ἔχουμε κανένα τρόπο. Ή πληρώνεις ἢ ἀποκλεισμός!
Θὰ ἤθελα νὰ τελειώσω ἐρωτώντας ὅλους αὐτοὺς ποὺ προσπαθοῦν νὰ πείσουν τὸν ἑαυτό τους ὅτι ἡ κάρτα ἔρχεται γιὰ νὰ ἐλεγχθεῖ ἡ φοροδιαφυγή: Παραδίδεις τὴν ἐλευθερία σου σὲ κάποιον ποὺ ἔχεις δεῖ μὲ τὰ μάτια σου ὅτι ὅταν χαμογελᾶ φαίνονται οἱ κυνόδοντές του; Τὴν παραδίδεις;
 
Ἐξακολουθεῖτε ἀκόμα νὰ πιστεύετε ὅτι ἡ κάρτα ἔρχεται γιὰ νὰ παταχθεῖ ἡ φοροδιαφυγή; Ἐξακολουθεῖτε ἀκόμα νὰ ἀμφιβάλλετε ὅτι ἡ κάρτα εἶναι τὸ ἐργαλεῖο ποῦ θὰ μᾶς μετατρέψει σὲ σκυλάκια δεμένα μὲ ἁλυσίδα;

Ἐξακολουθεῖτε ἀκόμα νὰ θέλετε νὰ ἐγκλωβίσετε τὰ στοιχειώδη ἀνθρώπινα δικαιώματά σας στὴν κάρτα ὅταν κορυφαῖοι συνταγματολόγοι (πρώην συνεργάτες τοῦ κυβερνῶντος κόμματος ὅπως ὁ κ. Κασιμάτης) ἔχουν ἀρχίσει νὰ καλοῦν τὸ λαὸ νὰ ἐνεργοποιήσει τὸ ἄρθρο 120 τοῦ Συντάγματος ποὺ λέει ὅτι: "Ἐν' τέλει ἡ τήρηση τοῦ Συντάγματος ἐπαφίεται στὸν πατριωτισμὸ τῶν Ἑλλήνων" δηλαδὴ ἀντίσταση;

Γράφει ὁ Θ.Μ
πηγή: http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: