Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: H EKKΛΗΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ!


Ὁμιλία μὲ θέμα «ἡ κάρτα τοῦ πολίτη» πραγματοποίησε στις 2 Νοεμβρίου τὸ ἀπόγευμα στὴν κατάμεστη αἴθουσα τῆς Χριστιανικῆς Ἕνωσης Πύργου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἠλείας κ.κ. Γερμανός. 

Ὁ Σεβασμιώτατος μεταξὺ ἄλλων ἀνέφερε ὅτι οἱ πιστοὶ δὲν πρέπει νὰ καταφεύγουν σὲ πρόωρες καὶ ὑπερβολικὲς ἀντιδράσεις χωρὶς νὰ γνωρίζουν καλὰ τὸ θέμα παρασυρόμενοι ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ διοργανώνουν συγκεντρώσεις καὶ διαμαρτυρίες. Θὰ πρέπει νὰ περιμένουν τὴν Ἐκκλησία, ποὺ μελετᾶ τὸ θέμα καὶ παρακολουθεῖ τὴν ἐξέλιξή του...

Διευκρίνισε ὅτι ὡς μέλος τῆς ἁρμόδιας ἐπιτροπῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μαζὶ μὲ τὰ ἄλλα μέλη τῆς ἐπιτροπῆς, μελέτησαν τὸ προσχέδιο τοῦ νόμου, συναντήθηκαν μὲ τοὺς Γενικοὺς Γραμματεῖς τῶν ἁρμόδιων Ὑπουργείων καὶ ζήτησαν τὶς ἀπόψεις ἀπὸ πολλοὺς ἐπιστήμονες - γνῶστες τοῦ θέματος. Μὲ τὰ μέχρι στιγμῆς δεδομένα, προκύπτει ὅτι τόσο ἡ ἴδια ἡ κάρτα θὰ εἶναι προαιρετικὴ ὅσο καὶ... ὅτι δὲν θὰ περιέχει τὸν ἀριθμὸ 666. Συνεπῶς, δὲν δικαιολογοῦνται αὐτὴ τὴ στιγμὴ οἱ ἀντιδράσεις ποὺ ὑπάρχουν.

Ἡ Ἱεραρχία παρακολουθεῖ πάντως τὸ θέμα, ποὺ οὕτως ἢ ἄλλως αὐτὴ τὴ στιγμὴ ἔχει παγώσει, ἴσως καὶ ἐξαιτίας τοῦ μεγάλου οἰκονομικοῦ του κόστους. Κατὰ τὴν ὁμιλία τοῦ ὁ Σεβασμιώτατος κάλεσε τοὺς πιστοὺς νὰ μὴν παρασύρονται ἀπὸ αὐτὰ τὰ διλλήματα καὶ νὰ μὴν ἀμελοῦν αὐτὸ ποὺ εἶναι πιὸ σημαντικό, δηλαδὴ ὁ ἀτομικὸς ἀγώνας τοῦ καθενὸς γιὰ τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς του καὶ τὸν ἐξαγιασμό του.

πηγή: odigos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: