Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ!

Την απάντησή της δίνει η Ιερά Σύνοδος σε δημοσιεύματα σχετικά με τις καταβολές φόρου της Εκκλησίας με σημερινή ανακοίνωσή της. 


Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι η Κεντρική Υπηρεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι Ιερές Μητροπόλεις, οι Ενορίες, οι Ιερές Μονές και τα Εκκλησιαστικά Ιδρύματα κατά το έτος 2011, κατέβαλαν συνολικά φόρους ύψους 12.584.139,92 ευρώ.

Για τα δημοσιεύματα, αναφέρει ότι οφείλονται σε έλλειψη λεπτομερούς ενημέρωσης ενώ τονίζεται η ετήσια καταβολή των νομοθετημένων φορολογικών υποχρεώσεών τους από την Εκκλησία της Ελλάδος, τις Μητροπόλεις, τα Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, τις Ιερές Μονές και τις Ενορίες. Ειδικότερα, οι φορείς αυτοί που είναι ξεχωριστά μεταξύ τους νομικά πρόσωπα, καταβάλλουν ετησίως:

1. Φόρο επί των κατ' έτος μισθωμάτων, που εισπράττει από ακίνητα με συντελεστή 20% επί της αξίας τους.

2. Συμπληρωματικό φόρο επί των εισοδημάτων τους από οικοδομές και εκμισθώσεις γαιών με συντελεστή 3%.

3. Προκαταβολή του φόρου, για το επόμενο έτος, με συντελεστή 55% επί της αξίας του παραπάνω συμπληρωματικού φόρου.

4. Φόρο επί της ακίνητης περιουσίας τους με συντελεστή επί της αντικειμενικής αξίας τους, εκτός εάν πρόκειται για οικοδομήματα λατρευτικής εκπαιδευτικής θρησκευτικής ή κοινωφελούς χρήσης, όπως για παράδειγμα ιεροί ναοί, γηροκομεία, χώροι συσσιτίων. 

5. Φόρο επί των κληρονομιών και δωρεών με συντελεστή 0,5% επί της αξίας τους.

6. Τέλος χαρτοσήμου και δικαιώματα ΟΓΑ συνολικού ποσοστού 2,40% επί κάθε χρηματικής παροχής πιστών προς τους ιερούς ναούς λόγω ιεροπραξιών.

Επίσης τα παραπάνω νομικά πρόσωπα της Εκκλησίας παρακρατούν και αποδίδουν στις ΔΟΥ, τα παρακάτω φορολογικά έσοδα: 

1. Φόρο μισθωτών υπηρεσιών για τους εκκλησιαστικούς υπαλλήλους και συνεργάτες τους, που αμείβονται από τον προϋπολογισμό τους. 

2. ΦΠΑ με τους προβλεπόμενους συντελεστές για υπηρεσίες και αγαθά.

3. Φόρο εισοδήματος με συντελεστή εισοδήματος 8% σε όλα τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών. 

4. Φόρο εισοδήματος με συντελεστή 4% σε όλα τα δελτία αποστολής αγαθών και με συντελεστή 1% για τα υγρά καύσιμα.

Τέλος, η Ιερά Σύνοδος αναφέρει ότι η Εκκλησία της Ελλάδος διευκρινίζει, αφενός ότι η απαλλαγή από τον φόρο ακίνητης περιουσίας για τα ακίνητα λατρευτικής, θρησκευτικής και κοινωφελούς χρήσεως ισχύει από το έτος 2008 για όλα τα θρησκεύματα και δόγματα, που έχουν ακίνητη περιουσία εντός Ελλάδας και αφετέρου, ότι παρότι τα έσοδα της, προέρχονται μέχρι σήμερα από το υστέρημα των πιστών και χρησιμοποιούνται για την συντήρηση των θρησκευτικών και κοινωφελών της ιδρυμάτων, ουδέποτε ζήτησε κάποια άνιση φορολογική μεταχείριση σε σχέση με τους υπόλοιπους φορολογούμενους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς της χώρας.

πηγη

Δεν υπάρχουν σχόλια: