Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012

Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΡΕΦΕΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟ ΘΕΟ!


Τον υψηλότερο δείκτη θρησκευτικότητας μεταξύ των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφανίζουν οι Έλληνες οι οποίοι…χαρακτηρίζονται ως ο πιο «πιστός» λαός της γηραιάς ηπείρου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πανευρωπαϊκής έρευνας οι Έλληνες εμφανίζουν σταθερά δείκτη θρησκευτικότητας υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το ποσοστό των πολιτών της ΕΕ που δηλώνουν ότι πιστεύουν στον Θεό είναι 52% ενώ στην Ελλάδα ανέρχεται στο 81%. Επίσης οι Έλληνες δηλώνουν ότι προσεύχονται σε υψηλότερο ποσοστό από τους άλλους Ευρωπαίους ενώ 56% δηλώνουν ότι σκέφτονται συχνά για το νόημα και τον σκοπό της ζωής σε σχέση με 35% στην υπόλοιπη ΕΕ.
Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα πως τα δύο τελευταία χρόνια η θρησκευτικότητα των Ελλήνων παρουσιάζει αυξητική τάση και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ερευνητών είναι αποτέλεσμα της καταρράκωσης πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών θεσμών από τους οποίους αισθάνονται προδομένοι και απογοητευμένοι.
Σε εθνικό επίπεδο τα ποσοστά θρησκευτικότητας εμφανίζονται σε κάποιες έρευνες υψηλότερα στις μεγαλύτερες ηλικίες και στις γυναίκες, όπως επίσης στον πληθυσμό με κατώτερο μορφωτικό επίπεδο και στις αγροτικές περιοχές.
Συγκρίνοντας όμως την θρησκευτικότητα των Ελλήνων με αυτή των υπολοίπων ευρωπαίων εμφανίζονται ωστόσο και μερικά παράδοξα.
Για παράδειγμα, αν και στη δήλωση πίστης στον Θεό οι Έλληνες υπερέχουν κατά πολύ του ευρωπαϊκού μέσου όρου, τα ποσοστά του εβδομαδιαίου εκκλησιασμού στη χώρα μας είναι χαμηλότερα από αυτά άλλων χωρών. Εδώ εμπλέκονται πολιτισμικοί παράγοντες και ιδιαιτερότητες της κάθε θρησκευτικής παράδοσης.
Στην καθολική παράδοση, για παράδειγμα, ο εκκλησιασμός έχει πολύ πιο «υποχρεωτικό» χαρακτήρα ενώ στην ορθόδοξη, πέραν του εβδομαδιαίου εκκλησιασμού υπάρχουν και άλλες τελετές, όπως οι Χαιρετισμοί ή οι λειτουργίες σε μοναστήρια, ενώ η πίστη εκδηλώνεται και με πιο «προσωπικούς» τρόπους, όπως η νηστεία, τα τάματα, η προσευχή ή το να ανάψει κανείς ένα κερί.
πηγή: olympia.gr

1 σχόλιο:

Μοθωνιός είπε...

Ἔτσι εἴμαστε ἐμεῑς οἱ Ἕλληνες! Στὶς ἀνάγκες μας ζητοῦμε τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ δυστυχῶς ὅταν μᾶς τὴν προσφέρει, δὲν ἀποδίδομεν εὐχαριστίας εἰς τὸν φιλάνθρωπον Κύριον... Ἀποδίδομε τὸ ξεπέρασμα τῆς κρίσης στὶς δικὲς μας ἐλάχιστες (ἀνύπαρκτες ἴσως θὰ ἔπρεπε νὰ εἰπῶ)δυνάμεις!
π.χ. Μιὰ μικρή, ἐλαχίστη καὶ ἀνυπολόγιστη μερίδα Ἑλλήνων,ξεχνώντας τὶς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ, ποὺ διὰ τῆς Πίστεως τῶν προγόνων μας, μᾶς διέσωσε ὥς Ἔθνος ἀπὸ τὸν ἐξισλαμισμό,σήμερα ἐγκαταλείπει τὸν Χριστὸν καὶ νοσταλγεῖ τὴν ἐπάνοδόν μας στὴν ἐξεμεσθεῖσαν ὑπὸ τῶν διανοουμένων Ἑλλήνων προγόνων μας (τῶν φιλοσόφων) εἰδωλολατρείαν!( Γιὰ νὰ ἐπιστρέψωμεν εἰς αὐτήν, ὅπως ἐπιστρέφει ὁ σκῦλος εἰς τὸ ἴδιον ὑπ' αὐτοῦ ἐξέραμα! Μετὰ τὴν Κατοχὴν καὶ τὴν ἐπακολουθήσασαν πεῖναν τοῦ 1941, οἱ Ἐκκλησίες ξαναγέμισαν ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες γιατὶ ζητούσαμε καὶ πάλιν ἀπὸ τὸν Θεὸν βοήθειαν. Καὶ ὅσον ὁ Θεὸς χορηγοῦσε τὴν βοήθειάν Του, τόσον καὶ ἀπομακρυνόμαστε ἐμεῖς ἀπὸ κοντά του, ἐπιγράφοντες τὴν νίκης εἰς τὶς ...δικές μας δυνάμεις! Τὸ ἴδιο καὶ σήμερα:Ἡ κρίση θὰ μᾶς μαζέψει στὶς Ἐκκλησίες μας, ἀλλ' ὅταν μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ ξεπεράσουμε τὴν κρίση, θὰ ξαναδιώξουμε τὸν Θεὸν! Καὶ ἐπειδὴ ὁ Θεὸς σὲν ἀπομακρύνεται ἀπὸ ἐμᾶς, θὰ ξανααπομακρυνθοῦμε ἐμεῖς ἀπ' Αὐτόν! Ἔτσι καταντήσαμε οἱ Ἕλληνες...