Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2012

Γ.ΠΑ'Ι'ΣΙΟΣ: "ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΡΥΒΕΤΑΙ Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ"!


Ἀπόσπασμα ἀπομαγνητοφωνημένης συνομιλίας τοῦ Γέροντα Παϊσίου, ποὺ ἔγινε τὸ ἔτος 1992, στὸ κελλὶ του "Παναγούδα" στὸ Ἅγιον Ὅρος.

ΓΕΡΟΝΤΑΣ:...Μᾶλλον δίνομε ἐξετάσεις ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι τώρα σ' αὐτὰ τὰ δύσκολα χρόνια τί κάνομε ὁ καθένας. Καὶ βλέπω ἀδιαφορία προπαντός. Νὰ μὴ μάθουν οἱ ἄνθρωποι ἂν θὰ γίνει ἡ δευτέρα παρουσία, γιατί στενοχωροῦνται, δὲν μποροῦν νὰ γλεντήσουν, κατάλαβες τί γίνεται; ἐδῶ εἶναι... Παλαιά, νὰ ποῦμε, ἄκουγαν θὰ περάσει ἕνας κομήτης. "Ἕνα καὶ ἕνα οἱ ἄνθρωποι συγκλονίζονταν. Σοὺ λέγει, γιὰ νὰ δοῦμε μπορεῖ νὰ πεθάνουμε, νὰ ἑτοιμαστοῦμε, νὰ ἐξομολογηθοῦμε, νὰ κάνουμε καὶ μία καλοσύνη.''
Ἄρχιζαν ἐκεῖ πέρα, ἑτοιμάζονταν... ἢ θὰ γίνει πόλεμος ἑτοιμάζονταν... Τώρα, νὰ μὴν ἀκούσουν δευτέρα Παρουσία, νὰ μὴν ἀκούσουν ὅτι θὰ 'ρθῆ καμιὰ φορᾶ ὁ Ἀντίχριστος... Λοιπόν, γιὰ νὰ γλεντᾶν, κατάλαβες τί γίνεται; Γιατί δὲν μποροῦν, τοὺς χαλάει αὐτό... Δὲν τὰ ἀξιοποιοῦν οἱ ἄνθρωποι γιὰ τὴ σωτηρία τοὺς βλέπεις...
ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Αὐτὴ τὴν ἀλλαγὴ ἐκεῖ στὴν Εὐρώπη, Γέροντα, πῶς τὴν βλέπετε ἐσεῖς;
ΓΕΡΟΝΤΑΣ: Κοίταξε. Αὐτὴ σὰν ἀλλαγὴ δὲν εἶναι... κοίταξε, ὁ Θεὸς θὰ ἀξιοποίηση μερικὰ πράγματα... Ἐδῶ τώρα, αὐτὴ ἡ Ε.Ο.Κ. δὲν εἶναι Ἡνωμένη Ἀμερική. Ἡνωμένη Ἀμερικὴ ἦταν καλὸ πράγμα. Αὐτὴ τώρα ἡ Ε.Ο.Κ. εἶναι, ἂς ὑποθέσουμε... Πίσω ἀπὸ κεῖ κρύβεται ἡ δικτατορία αὐτῶν τῶν Σιωνιστῶν. Κατάλαβες τί γίνεται; Ἀλλὰ ὁ Θεὸς θὰ τὸ ἀξιοποίηση στὸ καλό. Θὰ πᾶνε αὐτοί. Καὶ οἱ κομμουνιστὲς....

πόσα χρόνια δηλαδή. Δούλεψαν κοντὰ 75 χρόνια καὶ δὲν κράτησαν, κράτησαν οὔτε 70 χρόνια, 72...Οἱ Σιωνιστὲς δουλεύουν τώρα, ξέρεις πόσα χρόνια; καὶ 250. Αὐτοὶ οὔτε 7 χρόνια δὲν θὰ κρατήσουν...

ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Ἐμεῖς, ἂν μποῦμε, γιατί πάει καὶ ἢ Κύπρος νὰ μπεῖ μέσα, μᾶς συμφέρει, Γέροντα τοὺς Ἕλληνες καὶ τοὺς ὀρθοδόξους;
ΓΕΡΟΝΤΑΣ: Ποιὸς σ' ἀκούει ἐσένα καὶ μένα; εἴτε σὲ συμφέρει, εἴτε δὲν σὲ συμφέρει. Ποιὸς σ' ἀκούει;

ΕΡΩΤΗΣΙΣ: "Ἂν εἴμαστε πιστοὶ στὶς παραδόσεις μας, στὴν ὀρθοδοξία, μπορεῖ νὰ τοὺς ὠφελήσουμε.
ΓΕΡΟΝΤΑΣ: Κοίταξε. Ξέρεις τί γίνεται; Τὸ κακὸ εἶναι τὸ ἕξης: Δὲν εἶναι ...θὰ σ' ἀφήσουν ἐκεῖ πέρα; ...Θὰ τὰ στριμώξουν τὰ πράγματα. Λοιπόν, ἄν σου ποῦν, πίστευε, ὅτι θέλεις ἄλλα σὲ βάζουν στὸ καλάθι τὸ δικό τους, σὲ πᾶνε ἐκεῖ ποῦ θέλουνε... ε,τί... ἐγὼ σὲ πάω ἐκεῖ ποῦ θέλω καὶ ἐσὺ πίστευε ὅτι θέλεις. Τοῦτο τὸ σατανικὸ σύστημα, πίσω ἀπὸ κεῖ κρύβεται ἢ δικτατορία τῶν Σιωνιστῶν. Οἱ Σιωνιστὲς χρόνια δούλευαν ἐκεῖ πέρα νὰ κυβερνήσουν τὸν κόσμο ὅλον. Ὅποτε μὲ τὴ Μασονία κ.λπ., αὐτὰ ὅλα, καλά. Μέχρι τώρα καλά, ἂς ὑποθέσουμε...Τώρα δὲν προβληματίζονται λίγο;... Γιατί βλέπεις, αὐτὰ καὶ τὰ ἑξάρια πόχουνε δὲν εἶναι, ὅτι τοὺς βοηθάει στὸ κομπιοῦτερ, τὸ 6 γίνεται καὶ 9. Ἐδῶ οἱ Ἰάπωνες βρῆκαν ἕνα κύβο ἔχει πενταπλάσια ἀπόδοση στὸ κομπιοῦτερ ... δὲν τοὺς συμφέρει. Γιατί τώρα τὰ ἑξάρια τὰ τρία τὰ ἑξάρια...
Λοιπὸν καὶ νὰ μὴν τόλεγε ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὅτι εἶναι τοῦ Ἀντίχριστου κ.λπ., ἕνας πιστός, ἔχοντας ὑπ' ὄψιν του καὶ τὴ γενικὴ κατάσταση, θὰ καταλάβαινε τί γίνεται. Γιατί, γι' αὐτοὺς εἶναι σύμβολο οἰκονομίας.
Διότι ἀναφέρει σὲ δύο σημεῖα ἡ Π. Διαθήκη: "ἢν ὃ σταθμὸς τοῦ χρυσίου, τοῦ ἔνεχθεντος τῷ Βασιλεῖ Σολομῶν ἓν ἔνιαυτω ἔνι 666 τάλαντα χρυσίου ", λέει, "πλὴν τῶν ἀνδρῶν τῶν ὑποτεταγμένων ... τῶν Σατραπῶν ... καὶ πάντες οἱ Βασιλεῖς ἔφερον χρυσίον τῷ Βασιλεῖ Σολομῶν "*, ἂλλ' ὃ σταθμὸς τοὺς ἦταν κάθε χρόνο 666 τάλαντα. Εἶναι σὰν σύμβολο οἰκονομίας.
Καὶ νὰ μὴν τό 'γραφε ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, ὅτι εἶναι τὸ ὄνομα τοῦ Ἀντίχριστου κ.λπ. ὅλα αὐτά, τὸν Ἀντίχριστο στὸ Χάραγμα ἕνας πιστὸς τὸ καταλάβαινε.
Αὐτοὶ τώρα, πᾶνε νὰ πάρουν ὅλη τὴν οἰκονομία στὸ χέρι τους, ἔχουν γιὰ νὰ φακελώσουν 6 δισεκατομμύρια κόσμο. 4-5, πόσα εἶναι ὃ κόσμος, αὐτοὶ ἔχουν καὶ περιθώριο. Μὲ τὸ φακέλωμα, μᾶς ἔχουν ὅλους φακελωμένους, ὅλη τὴν οἰκονομία στὸ χέρι τους, μὲ τὸ σφράγισμα ποῦ πᾶνε νὰ κάνουν σιγὰ - σιγά, λοιπὸν μᾶς παρακολουθοῦν. Λοιπὸν 30 πόντους ψάρι τὸ παρακολουθοῦν ἀπὸ τὸ δορυφόρο σὲ ποιὸν ὠκεανὸ βρίσκεται. Μέχρι 30 πόντους ψάρι. Ὅποτε τὸν κάθε ἄνθρωπο τὸν παρακολουθοῦν ποῦ βρίσκεται, ἀπ' ὅλα τὰ στοιχεῖα του, ὅλη τὴν οἰκονομία του. Τέτοια δικτατορία πού σκέφτονται νὰ κάνουν, μόνο ὁ διάβολος μπορεῖ νὰ τὴν εἶχε σκεφτεῖ.
Κατάλαβες τί γίνεται; Τελικὰ θὰ φάει μία σφαλιάρα ἢ θὰ πάει στὴν ἄκρη. Τὰ τριάμισι χρόνια εἶναι δύσκολα, τριάμισι χρόνια θάναι εὔκολα. Θὰ πάει περίπατο...

ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Μετὰ τὸ '92 τὰ τριάμισι χρόνια, πάτερ;
ΓΕΡΟΝΤΑΣ: Τώρα, ...Κοίταξε, ...πότε θὰ ... τώρα μὴ βάζεις Χρονολογίες. Τὰ τριάμισι χρόνια θά 'ναι τὰ δύσκολα. Νὰ στὴν Ἀμερική, τώρα τὰ σκυλιά, πολλὰ σκυλιὰ τάχουν σφραγισμένα καὶ τὰ παρακολουθοῦν. Τώρα ὅσα εἶναι σφραγισμένα ἔχουν πομπό, τόκ,τόκ, τόκ... Ξέρουν τὸ κάθε σκυλί, ὅποτε θέλουν μποροῦν νὰ τὸ σκοτώσουν, ποῦ βρίσκεται καὶ τοὺς ἀνθρώπους!... Τί νομίζεις; Καὶ θὰ ξέρουν ὃ κάθε ἄνθρωπος, ποὺ βρίσκεται γιατί θάχουν πομπὸ ἢ στὸ χέρι ἢ στὸ μέτωπο τόκ, τόκ, τόκ, ὅποτε τὰ στοιχεῖα του ἀπὸ δῶ, στὸ φάκελο ἀπὸ δῶ, πομπὸ ἀπὸ κεῖ...

Τέτοια δικτατορία μόνο ὁ διάβολος μποροῦσε νὰ εἶχε σκεφτεῖ. Καὶ πᾶνε ὅλο αὐτὸ τὸ σύστημα τὸ γραμμωτό, νὰ μὴν μπορεῖς μετὰ ποῦ λέει καὶ ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης οὔτε νὰ πουλᾶς, οὔτε νὰ ἀγοράζεις. Θὰ καταργήσουν καὶ τὰ χρήματα. Δουλεύεις; Τὰκ ἕνα κουμπί, νὰ πάρεις λογαριασμό...

Καί μετά, ἂς ὑποθέσουμε, ἀπὸ τὴν κάρτα, θὰ λένε ἢ κάρτα θὰ χάνεται, τὴν κλέβουν, κάνουν... ὅποτε, πιὸ καλύτερα στὸ κεφάλι ἢ στὸ χέρι.
Νὰ ἐκεῖ στὴν Κύπρο, ξέρω ἔχει δύο χρόνια τώρα ποῦ ἔχουν φέρει στὴν τράπεζα, τὸ ξέρετε αὐτό; μηχάνημα. Πρὶν νὰ ρθῆ στὴν Ἑλλάδα, στὴν Κύπρο ἦρθε νωρίτερα.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Τὸ Ἰσραὴλ ἦταν ὃ ἐκλεκτὸς λαὸς τοῦ Θεοῦ. Ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι μέχρι τὴ δευτέρα παρουσία; Μετά, ὅλα αὐτὰ ποῦ κάνουν;
ΓΕΡΟΝΤΑΣ: Κοίταξε νὰ δεῖς ... Κοίταξε. Ἦταν ὃ ἐκλεκτὸς λαὸς τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅσοι ἦταν ἐκεῖ πέρα, βαπτίσθηκαν, ἔκαναν...τώρα ὅπως τὸ λάδι. Αὐτὸ πού ἔμενε, δηλ. τὸ κατακάθι... Τώρα οἱ Ἰσραηλινοί, αὐτοὶ εἶναι ...ἢ θαναι ἄθεοι ἢ καὶ μὲ τὸν διάβολο. Δηλαδή, ἄθεοι μὲ τὸν διάβολο. Αὐτοὶ ὅμως ποῦ πιστεύουν λίγο, αὐτοὺς θὰ τοὺς ξεκάνουν οἱ ἴδιοι, νὰ ξέρετε, ... ναί, θὰ τοὺς ξεκάνουν.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Τοὺς πιστοὺς δηλαδὴ ἀπὸ τοὺς Ἰσραηλίτες.
ΓΕΡΟΝΤΑΣ: Ναί. Καὶ αὐτοὶ ποῦ πιστεύουν στὸ Θεό, θὰ τοὺς ξεκάνουν τελικά. "Ἄλλοι θὰ βαπτιστοῦν.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Δηλαδὴ νὰ τὸ ποῦμε ἁπλούστερα, πάτερ μου, γενικὰ οἱ μηχανὲς εἶναι ἢ ἀπόδειξης τῆς παρουσίας τοῦ Ἀντίχριστου;
ΓΕΡΟΝΤΑΣ: "Ὄχι. Κοίταξε. Ἐδῶ βλέπεις αὐτοὶ χρησιμοποίησαν μηχανὲς γιὰ νὰ πνίξουν τὸν κόσμο. Νὰ βάλουν τὴ σφραγίδα τοῦ Ἀντίχριστου. Κατάλαβες; Νὰ τὸν ἐπιτάξουν. "Ὅπως ὅταν γίνεται πόλεμος τὰ μουλάρια, τ' ἄλογα τὰ ἐπιτάσσουν. Ἐπίταξη, μ' ἕνα καυτὸ σίδηρο.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Δηλαδὴ εὐκολύνεται τὸ ἔργο τοὺς εἰς τὸ νὰ ἐπισημάνουν τὰ πρόσωπα, τὰ ὅποια θέλουν αὐτοί;
ΓΕΡΟΝΤΑΣ: Ἀρνεῖται τώρα. Μὲ τὸ σφράγισμα ἀρνεῖται κανείς. Ἀκόμη καὶ ταυτότητα. "Ὅταν, ἂς ὑποθέσουμε, ἂν δὲν μοῦ ζητοῦσαν ὑπογραφή, θέλω νὰ πῶ, καὶ μοῦ διναν ἕνα χαρτί, σού 'λεγαν, αὐτὴ εἶναι ἡ ταυτότητά σου, λοιπόν, τέλος πάντων, δὲν θὰ πείραζε.

Ἀλλά, ὅταν, νὰ ποῦμε, ἔχουν τὸ σύμβολο τοῦ διαβόλου, εἶναι λέγεται ταυτότητά μου, ὑπογράφω, κι αὐτὸ δὲν εἶναι μικρὸ πράγμα. Δηλαδή, ἄρα τὸ ἀποδέχομαι αὐτὸ τὸ πράγμα. Τότε, δηλ. τί λέει ὃ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, οἱ ἅγιοι πατέρες, τί λένε; Διάβασες ἐκεῖ πέρα καθόλου; Καὶ μάλιστα, λέει ἐκεῖ πέρα, ὅσοι, ἂς ὑποθέσουμε, δὲν θὰ σφραγισθοῦν, δὲν θὰ μπορέσουν... θὰ τοὺς κυνηγᾶν, δὲν θὰ μποροῦν νὰ τοὺς βρίσκουνε. Ξεκάθαρα πράγματα. Εἶναι ἄρνηση δηλαδή. (Ἢ ταυτότητα καὶ τὸ σφράγισμα)

ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Ἀκριβῶς. "Ἄρνηση τοῦ Θεοῦ καὶ ὑποταγὴ στὸ διάβολο.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΑΛΛΟΥ: Μήπως ἕνας ἀριθμὸς εἶναι δυνατὸν νὰ παίξει τόσο ρόλο στὴ σωτηρία τοῦ ἄνθρωπου;
ΓΕΡΟΝΤΑΣ: (ἔντονα) ΒΡΕ παιδάκι μου., γιὰ δὲς ὅταν ἂς ὑποθέσουμε, αὐτὸ εἶναι τὸ σύμβολο τοῦ διαβόλου τὸ λέει ὃ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, τὸ χάραγμα αὐτὸ κι ὅλα αὐτά, κι ὅταν ἐσὺ τὸ βάζεις ἐκεῖ πέρα, μοῦ λὲς τώρα!... Μέχρι τώρα, τοῦ δίναμε σημασία, αὐτὸ τὸ πράγμα; Ἀλλὰ τώρα, ὅταν βλέπομε τὸ πάνε ἐκεῖ... τί φέρνουν τὰ πράγματα οὔτε νὰ μπορεῖς νὰ πουλᾶς, οὔτε νῖ ἀγοράζεις. Θὰ καταργήσουν τὰ χρήματα, ὅλα αὐτά, ἑτοιμάζουν...
Νά, πρὶν ἀπὸ 2-3 χρόνια ἔλεγα σὲ κάποιον ἀπὸ τὴν Ἀμερική, καθηγητὴ Πανεπιστημίου, κάτι τόλεγα, καὶ μάλιστα ἔγραψα καὶ κάτι... κανὰ δύο σελίδες καὶ τοῦ δίνω κάτι καὶ μοῦ γράφει τώρα ...ἐπέστρεφα ἀπὸ ἕνα συνέδριο ἀπὸ τὴν Εὐρώπη, λέει, καὶ μόλις ἔφθασα στὸ Τορόντο λέει, θυμήθηκα αὐτὰ ποῦ μούλεγες πρὶν ἀπὸ 2-3 χρόνια, λέει. Τώρα μᾶς ζητοῦν ἀντὶ γιὰ κάρτα, μᾶς ζητοῦν, ἀποτυπώματα στὸ χέρι ἢ στὸ μέτωπο, λέει. Τὸ ξέρεις αὐτὸ τὸ πράγμα; 'Ἐμ' ἅμα ἐκεῖ πέρα ἐσὺ δὲν τὰ ξέρεις ;
Τώρα τὸ πάν' ἐκεῖ πέρα ... αὐτὸ πόλεγα... θὰ δεῖτε, θὰ λὲν στὴν τηλεόραση τώρα, χάθηκε ἢ κάρτα τοῦ ἑνός, τὴν ἔκρυψε ὃ ἄλλος κ.λπ. καὶ οἱ ἄνθρωποι νὰ τὸ βροῦν γιὰ πιὸ ἀσφάλεια, νὰ τρέχουν ἐκεῖ πέρα νὰ τὸ δεχθοῦν τὸ σφράγισμα, σὰν ἐξυπηρέτηση. Κατάλαβες τί γίνεται;
Τὸ εἶπε ξεκάθαρα ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, Ποῦ νὰ μὴν τὰ ἔγραφε κιόλας αὐτά;

"Ὢ βρὲ παιδάκι μου, τὸ σφράγισμα τοῦ διαβόλου! Ἀρνεῖσαι, ἂς ὑποθέσουμε, τὸ ἅγιο σφράγισμα, τὸ βάπτισμα... Βάζεις ἄλλη σφραγίδα, βρὲ παιδάκι μου. Ἀρνεῖσαι τοῦ Χρίστου καὶ παίρνεις τοῦ διαβόλου...

Ὑπεύθυνος γιὰ τὴν ἀπομαγνητοφώνηση καί τὴν ἔκδοση:
Ἵερομ. Ἰσαὰκ καὶ συνοδεία
Καλύβη Ἀναστάσεως
Καψάλα Καρυὲς
630 86 "Ἄγ. Ὅρος.
πηγή: ΡΩΜΑ'Ι'ΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια: