Τρίτη, 28 Αυγούστου 2012

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ!Για διαχείριση υψηλής έντασης κοινωνικών αντιδράσεων προε­τοιμάζεται η αστυνομία ενόψει του φθινοπώρου εξαιτίας της απόγνωσης στην οποία θα περιέλθουν πολλά νοικοκυριά, μπροστά μάλιστα στην αναπόφευκτη προοπτική του οικο­νομικού αδιεξόδου εξαιτίας των ασήκω­των φέτος οικονομικών βαρών, τα οποία ούτως ή άλλως φορτώνονται οι ελληνι­κές οικογένειες κάθε Σεπτέμβριο.
 
Όπως, δε, αποφαίνονταν χαρακτηρι­στικά αξιωματούχοι του Σώματος, που συμμετέχουν στον σχεδιασμό των μέ­τρων για την αντιμετώπιση ασυνήθι­στων μέχρι σήμερα σε παλμό, συμμετο­χή και εκρηκτικό κλίμα διαδηλώσεων, η προετοιμασία αυτή μοιάζει ουσιαστικά με απονενοημένη προσπάθεια διαχείρι­σης του... χάους!
 
Το μέτρο και τον παλμό για το μέγε­θος και τον βαθμό προβληματισμού της ηγεσίας του ένστολου κατασταλτικού μηχανισμού τον έδωσε ο ίδιος ο υπουρ­γός Νίκος Δένδιας. Σε συνέντευξή του στη «Real News » της περασμένης Κυρι­ακής, είπε μεταξύ άλλων:
 
«Το ζήτημα δεν είναι πόσες συγκε­ντρώσεις περιμένουμε. Σε περιόδους οικονομικής κρίσης είναι δικαιολογημέ­νο άλλωστε να υπάρχουν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Το μεγάλο ζήτημα είναι, μέσα από διάλογο με κόμματα, αυτοδι­οίκηση και συνδικαλιστικούς φορείς, να βρούμε ένα modus vivendi για τις συ­γκεντρώσεις, το οποίο να προστατεύει απόλυτα το συνταγματικά κατοχυρωμέ­νο δικαίωμα της διαμαρτυρίας, αλλά να προστατεύει παράλληλα και την ομαλή ζωή της πόλης».

Ο... «Αίαντας»

Η είδηση όμως «βγήκε» από το αμέ­σως επόμενο ερώτημα για την κατάχρη­ση βίας και χημικών. «Ανεξάρτητα από το ποιος είχε κατηγορηθεί και πότε, η εκτεταμένη χρήση χημικών είναι αλή­θεια ότι δημιουργεί προβλήματα στους ειρηνικά διαμαρτυρόμενους πολίτες (οι οποίοι υφίστανται τις συνέπειες εξαιτί­ας των λίγων ταραχοποιών), στους κα­τοίκους, όπως και στο ίδιο το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας. Για τον ίδιο λό­γο θα συσταθεί επιτροπή στο Υπουργείο μας, το οποίο θα εξετάσει εναλλακτικές μεθόδους αντιμετώπισης εκτεταμένων επεισοδίων, όπως π.χ. η ρίψη νερού».
 
Εν τω μεταξύ, μάλλον αρμοδιότητας... ψυχολόγου είναι η ονομασία που επέλεξαν ν’ αποδώσουν σ’ αυτό το... «συμπαθές», εξ αυτής και μόνο της ονομασίας του, τετράτροχο καταβρεχτήρι που διαθέτει η ΕΛ.ΑΣ. Άγνωστο γιατί και εξαιτίας ποιων... αβυσσαλέων συνειρμών, ο νονός του θηριώδους δι­ανεμητή ύδατος επέλεξε να το φωνάζει «Αίαντα». Άγνωστοι αι βουλαί του...

Πλην όμως ο εξίσου συμπαθής Δένδιας φαίνεται ότι έπεσε θύμα και αυτή τη φορά της βιασύνης του, παρακάμπτο­ντας ένα διάσημο απόφθεγμα που απο­δίδεται στον Χίλωνα τον Λακεδαιμόνιο: «Μη προτρεχέτω η γλώττα της διανοί­ας!»
 
Κι αυτό διότι, όπως εξηγούν αξιωμα­τικοί τής - εξίσου κι ακόμα παραπάνω συμπαθούς - συνομοταξίας των αστυ­νομικών των ΜΑΤ, τέτοια σχέδια, για να εφαρμοστούν, χρειάζονται περισ­σότεροι του ενός «Αίαντες» («Τιτάνες» θα τους λέγαμε, εμείς συνεισφέροντας ταπεινά στην οργιώδη αναζήτηση εντυ­πωσιακών ονομάτων από το υπουργείο και την ΕΛ.ΑΣ.) και προαπαιτείται η εκ­παίδευση του προσωπικού.
 
Ωστόσο, τέτοια πράγματα δεν έχουν γίνει ούτε έχει προγραμματιστεί κάτι σχετικό, συμπληρώνουν οι ίδιοι αξιωμα­τικοί, μη παραλείποντας να εκφράσουν τον πόνο και την αγανάκτησή τους λέ­γοντας ότι «εδώ έχουμε να εκπαιδευ­τούμε 5 χρόνια σε άλλα, πιο απαραίτη­τα διαχείρισης καταστάσεων σενάρια, ο Αίαντας μας μάρανε τώρα».
 
Συμπέρασμα;

Πάλι θα ξεκαπνίσει το όπλο εκτόξευσης και η
φυσούνα ψεκα­σμού του χημικού πάνω στον δύσμοιρο διαδηλωτή. Πέρα από την όποια πλάκα, πάντως, η Αστυνομία κάνει εντατικές προετοιμασίες κι εκπαιδεύεται και επί χάρτου και με συντηρητικές ασκήσεις για την αντιμετώπιση μαζικών και κα­θημερινών διαδηλώσεων και, κυρίως, προϊούσας έντασης ταραχών.

πηγή: http://www.silvercity.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: