Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011

ΓΕΡΩΝ ΠΑ'Ι'ΣΙΟΣ: "ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ ΟΛΑ"!


Παλιά, ἄν ἕνας εὐλαβής ἀσχολεῖτο μέ τήν κατάσταση στόν κόσμο, δέν πρέπει νά ἦταν καλά. Ἦταν γιά κλείσιμο στόν Πύργο. Σήμερα ἀντίθετα, ἄν ἕνας εὐλαβής δέν ἐνδιαφέρεται καί δέν πονάει γιά τήν κατάσταση πού ἐπικρατεῖστόν κόσμο, εἶναι γιά κλείσιμο στόν Πύργο. Γιατί τότε αὐτοί ποῦ κυβερνοῦσαν εἴχαν Θεό μέσα τους, ἐνῶ σήμερα πολλοί ἀπό αὐτούς ποῦ κυβερνοῦν δέν πιστεύουν.
Εἶναι πολλοί τώρα ἐκεῖνοι ποῦ ἐπιδιώκουν νά τά διαλύσουν ὅλα, οἰκογένεια, νεολαία, Ἐκκλησία.

Τό νά ἐνδιαφέρεται κανείς τώρα καί νά ἀνησυχῆ γιά τήν κατάσταση στήν ὁποία βρίσκεται τό ἔθνος μᾶς εἶναι ὁμολογία, γιατί ἡ Πολιτεία τά βάζει μέ τόν θεῖο νόμο. Ψηφίζει νόμους ἐνάντιους στόν νόμο τοῦ Θεοῦ.
Εἶναι καί μερικοί ἀδιάφοροι ποῦ οὔτε στόν θεσμό τῆς Ἐκκλησίας πιστεύουν οὔτε Ἔθνος παραδέχονται καί, γιά νά ἔχουν τό χουζούρι τους, λένε «ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέει νά μήν ἐνδιαφέρεσαι γιά τά πράγματα τοῦκόσμου», καί ἔτσι ἀδιαφοροῦν!
Ἀλλά ὅ Ἀπόστολος Παῦλος ἄλλο ἐννοοῦσε. Τότε τά εἰδωλολατρικά ἔθνη εἶχαν...
 ἐξουσία. Μερικοί ξέκοψαν ἀπό τό κράτος καί πίστεψαν στόν Χριστό. Ἔλεγε λοιπόν ὁ Ἀπόστολος Παῦλος σ' αὐτούς «ἐσεῖς μήν ἀσχολῆσθε μέ τά πράγματα τοῦ κόσμου», γιά νά ξεχωρίζουν ἀπό τόν κόσμο, γιατίὅλος ὁ κόσμος ἦταν εἰδωλολατρικός. Ἀπό τήν στιγμή ὅμως πού ἀνέλαβε τήν ἐξουσία ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος καί ἐπικράτησε ὁ Χριστιανισμός, δημιουργήθηκε σιγά-σιγά ἡ μεγάλη χριστιανική παράδοση μέ τίς Ἐκκλησίες, τά μοναστήρια, τήν τέχνη, τό τυπικό της λατρείας κ.λπ. Ἔχουμε λοιπόν εὐθύνη νά τά διατηρήσουμε ὅλα αὐτά καί νά μήν ἀφήσουμε τούς ἐχθρούς της Ἐκκλησίας νά τά
διαλύσουν.

Ἔχω ἀκούσει καί Πνευματικούς νά λένε: «Ἐσεῖς μήν ἀσχολῆσθε μ' αὐτά»! Ἄν εἶχαν μεγάλη ἁγιότητα καίἔφθαναν μέ τήν προσευχή σέ τέτοια κατάσταση, ποῦ νά μήν τούς ἐνδιαφέρει τίποτε, νά τούς φιλοῦσα καί τά πόδια. Ἀλλά τώρα ἀδιαφοροῦν, γιατί θέλουν νά τά ἔχουν καλά μέ ὅλους καί νά καλοπερνοῦν.

Ἡ ἀδιαφορία δέν ἐπιτρέπεται οὔτε στούς κοσμικούς, πόσο μᾶλλον στούς πνευματικούς ἀνθρώπους. Ἕναςἄνθρωπος τίμιος, πνευματικός, δέν πρέπει νά κάνη τίποτε μέ ἀδιαφορία. «Ἐπικατάρατος ὅ ποιῶν τά ἔργα Κυρίου ἀμελῶς», λέει ὅ Προφήτης Ἱερεμίας.

πηγή: ρθόδοξη νημέρωση

Δεν υπάρχουν σχόλια: