Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011

ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ (ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ): "Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΦΩΤΙΖΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ"!

Ένας απο τους μεγαλύτερους σύγχρονους Επιστήμονες  του εικοστού αιώνα με βαθυά πίστη στο Θεό, ο κ. Λουκάς Χριστοφόρου, γίνεται τρανό παράδειγμα συμβίωσης πίστης - θρησκείας. Για μια ακόμα φορά απιβεβαιώνεται, απο έναν κορυφαίο διεθνώς επιστήμονα ότι η πίστη είναι πέρα απο την επιστήμη και ότι η επιστήμη μπορεί να πορευτεί και αυτή με την πίστη.
Βιογραφικό Σηµείωµα Ακαδηµαϊκού Λουκά Γ. Χριστοφόρου

Ο Λουκάς Χριστοφόρου γεννήθηκε στο Πεντάκωµο της Λεµεσού, το 1937. Μετά τη βασική του εκπαίδευση στην Κύπρο, πήρε το πτυχίο Φυσικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών το 1960. Ακολούθως µετέβη στην Αγγλία για µεταπτυχιακές σπουδές στο τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου του Μάντσεστερ, του οποίου αναγορεύτηκε διδάκτορας το 1963. Το 1967 το ίδιο πανεπιστήµιο του επένειµε το Doctor of Science Degree εις αναγνώριση του ερευνητικού του έργου.


Από το 1963 ως το 1995 στο Oak Ridge National Laboratory των ΗΠΑ ως ερευνητής και ως διευθυντής του τµήµατος Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής και Φυσικής Ακτινοβολιών (Radiation Physics).
Συγχρόνως µε το ερευνητικό του έργο δίδαξε ως Ford Foundation Professor στο τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου της Πολιτείας Tennessee από το 1964
ως το 1997 και κατηύθυνε τις διδακτορικές διατριβές 30 µεταπτυχιακών φοιτητών. ∆ίδαξε, επίσης, ως προσκεκληµένος καθηγητής και εργάστηκε ως ερευνητής σε πολλά πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα της Αµερικής, της Ευρώπης και της Ιαπωνίας.
Από το 1995 – 2001, εργάστηκε στο National Institute of Standards and Technology στο Gaithersburg της Πολιτείας της Maryland των ΗΠΑ, όπου εκτέλεσε βασική έρευνα στη φυσική του ηλεκτρονίου και των ιδιοτήτων υλικών για τεχνολογίες πλάσµατος και ενέργειας.

Από το 2002 ως τακτικό µέλος της Ακαδηµίας Αθηνών εργάζεται για την προώθηση της επιστήµης στην Ελλάδα και διεθνώς. Στην Ακαδηµία διευθύνει το Γραφείο Έρευνας Πειραµατικής Φυσικής της Ακαδηµίας, είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδηµίας και µέλος άλλων επιτροπών, διοργανώνει τα ∆ιεθνή Συνέδρια της Ακαδηµίας επί των Παναθρωπίνων αξιών και εκπροσωπεί την Ακαδηµία σε διεθνή συνέδρια και συµβούλια Ακαδηµιών Επιστηµών.

Το ερευνητικό του έργο καλύπτει πάνω από 4 δεκαετίες και αφορά στην Ατοµική και Μοριακή Φυσική, τη Φυσική ακτινοβολιών και πλάσµατος, τις
αλληλεπιδράσεις φωτονίων, ηλεκτρονίων και ιόντων µε άτοµα και µόρια, καθώς και στις εφαρµογές αποτελεσµάτων βασικής έρευνας στην τεχνολογία
υλικών, µικροηλεκτρονικών, αερίων διηλεκτρικών και ενέργειας.

Ο Χριστοφόρου συνέγραψε ή εξέδωσε 23 βιβλία, δηµοσίευσε περίπου 400 εργασίες σε διεθνή επιστηµονικά συνέδρια. Υπήρξε µέλος πολλών επιστηµονικών ερευνητικών επιτροπών και έδωσε σειρά διαλέξεων σε θέµατα που αφορούν στη σχέση της επιστήµης µε την κοινωνία και των άνθρωπο. Είναι εταίρος της American Physical Society από το 1974, εταίρος της American Association for the Advancement of Science από το 1976 και επίτιµος ∆ιδάκτορας του Πανεπιστηµίου Πατρών.πηγή: hellas-orthodoxy.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: