Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2012

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΝΑ! ΚΕΙΜΕΝΑ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΥΣ!

ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ - ΒΙΒΛΙΟ Ε΄ παράγραφοι 17-21(ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ)

...Όσοι από τους Παίονες αιχμαλωτίσθηκαν , μεταφέρθηκαν στην Ασία. Μόλις ο Μεγάβαζος κατέκτησε τους Παίονες, έστειλε στην Μακεδονία επτά αγγελιαφόρους που ήταν , μετά απ'αυτόν , οι εκλεκτότεροι του περσικού στρατού. Τους έστειλε στον Αμύντα να του ζητήσουν γη και ύδωρ για τον βασιλιά Δαρείο. Η λίμνη της Πρασιάδος είναι πολύ κοντά στη Μακεδονία. Πρώτα συναντάει κανείς το μεταλλείο, το οποίο αργότερα απέφερε στον Αλέξανδρο -γιο του Αμύντα- ένα τάλαντο ασήμι την ημέρα, και στη συνέχεια μόλις διαβεί το βουνό Δύσωρο, βρίσκεται στη Μακεδονία. 

Όταν οι Πέρσες απεσταλμένοι έφτασαν στον Αμύντα, του ζήτησαν γη και ύδωρ για τον βασιλιά Δαρείο. Ο Αμύντας το δέχτηκε και τους πρόσφερε την φιλοξενία του. Ετοίμασε πλούσιο δείπνο και καθώς τελείωσαν και άρχισαν οι Πέρσες να πίνουν, είπαν τα εξής: " Ξένε Μακεδόνα, οι Πέρσες έχουμε μια συνήθεια, όταν προσφέρουμε λαμπρό δείπνο, να φωνάζουμε τις παλλακίδες και τις γυναίκες μας να καθίσουν κοντά μας. Αφού λοιπόν εσύ μας δέχτηκες τόσο πρόθυμα , μας φιλοξενείς και δίνεις στον βασιλιά Δαρείο γη και ύδωρ, ακολούθησε το δικό μας έθιμο". 

Ο Αμύντας αποκρίθηκε: "Εμείς δεν έχουμε τέτοια έθιμα. Οι άνδρες ζουν χωριστά από τις γυναίκες, αλλά αφού είστε οι κυρίαρχοι και ζητάτε κάτι τέτοιο, θα σας το παραχωρήσουμε". 

Αυτά είπε ο Αμύντας και έστειλε να φωνάξουν τις γυναίκες. Εκείνες ήρθαν και κάθισαν η μία κοντά στην άλλη, απέναντι από τους Πέρσες. Τότε αυτοί είπαν στον Αμύντα ότι αυτό που κάνει δεν ήταν φρόνιμο, διότι θα ήταν προτιμότερο να μην είχαν έρθει καθόλου οι γυναίκες, παρά να έρθουν και να μην καθίσουν πλάι τους! - ήταν μεγάλη δοκιμασία για τα μάτια τους. Τότε ο Αμύντας θέλοντας και μη, τις διέταξε να καθίσουν πλάι στους Πέρσες. Οι γυναίκες υπάκουσαν και τότε οι Πέρσες , που είχαν πιει πολύ, άρχισαν να τις χαϊδεύουν στο στήθος.

Ο Αμύντας τα έβλεπε με μεγάλη δυσφορία αλλά δεν αντιδρούσε, γιατί φοβόταν πολύ τους Πέρσες. Ο γιος του όμως ο Αλέξανδρος, που παρευρισκόταν στο δείπνο και τα έβλεπε αυτά, αλλά δεν είχε πείρα από τις συμφορές δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί και αγανακτισμένος είπε στον πατέρα του: "Πατέρα παραδέξου την ηλικία σου και πήγαινε να ξεκουραστείς. Μη συνεχίσεις να πίνεις, εγώ θα μείνω εδώ και θα φροντίσω τους ξένους μας σε ότι χρειαστούν". 

Ο Αμύντας κατάλαβε ότι ο Αλέξανδρος είχε κάποιο σχέδιο και του απάντησε "Παιδί μου νομίζω πως κατάλαβα τα λόγια σου, γιατί σε βλέπω θυμωμένο και θέλεις να με απομακρύνεις για να επιχειρήσεις κάτι. Αλλά σ' εξορκίζω, μη κάνεις τίποτα εναντίον των ανθρώπων αυτών, για να μην μας καταστρέψεις. Βλέπε όσα συμβαίνουν και μην δείχνεις τίποτα. Αν το δεχθείς, θ' ακολουθήσω την συμβουλή σου και θα αποχωρήσω". 

Λέγοντας αυτά ο Αμύντας έφυγε, και ο Αλέξανδρος είπε στους Πέρσες: "Ξένοι, οι γυναίκες αυτές είναι δικές σας και μπορείτε να τις χαρείτε όλες ή όποιες θέλετε από αυτές, φτάνει να μου τις υποδείξετε. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα του ύπνου και είστε και αρκετά πιωμένοι. Αφήστε τις γυναίκες αν θέλετε να πάνε στο λουτρό και μετά θα έρθουν κοντά σας". Έτσι είπε και οι Πέρσες ευχαριστήθηκαν, και μόλις οι γυναίκες βγήκαν από την αίθουσα, τις έστειλε στον γυναικωνίτη. Τότε ο Αλέξανδρος έντυσε με γυναικεία ρούχα ισάριθμους νέους που δεν είχαν ακόμα γένια, τους έδωσε κοντομάχαιρα και τους παρουσίασε στους Πέρσες, λέγοντας τους τα ακόλουθα: "Πέρσες, σας προσφέραμε μια τέλεια φιλοξενία. Όσα είχαμε και όσα μπορέσαμε να βρούμε για να σας ικανοποιήσουμε, σας τα δώσαμε όλα, και το σημαντικότερο, τις μητέρες μας και τις αδελφές μας, ώστε να μάθετε ότι σας προσφέρουμε όλες τις τιμές που σας αξίζουν. Να πείτε και στον βασιλιά που σας έστειλε ότι έναςΈλληνας βασιλιάς της Μακεδονίας, σας περιποιήθηκε εξίσου καλά και στο τραπέζι και στο κρεβάτι". 

Αφού τα είπε αυτά, ο Αλέξανδρος διέταξε τους Μακεδόνες που ήταν μεταμφιεσμένοι σε γυναίκες να καθίσουν πλάι στους Πέρσες και όταν εκείνοι επιχείρησαν να τους χαϊδέψουν, οι νέοι τους έσφαξαν. Με τέτοιο τρόπο αφανίστηκαν αυτοί και η ακολουθία τους, γιατί κουβαλούσαν μαζί τους οχήματα, υπηρέτες και πολλές αποσκευές , που χάθηκαν μαζί με εκείνους... 

(Στην παράθεση του κειμένου, μας βοήθησε η απόδοση του Άγγελου Βλάχου από τις εκδόσεις <Κυκεων -Ωκεανίδα> Ηροδότου Ιστορίαι τόμος δεύτερος Αθήνα 2000)

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΔΟΝΙΟΥ ΚΑΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Βιβλίο Ζ' (Πολύμνια)

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΔΟΝΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΡΣΗ ΒΑΣΙΛΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
αρχαίο κείμενο:

"... μετ' αυτόν δέ Μαρδόνιος έλεγε “ω δέσποτα, ο μόνον εις των γενομένων Περσέων άριστος αλλά και των εσομένων, ος τα τε άλλα λέγων επίκεο άριστα και αληθέστατα, και Ίωνας τους εν τη Ευρώπη κατοικημένους ουκ εάσεις καταγελάσαι ημίν εόντας αναξίους. και γαρ δεινόν αν είη πρήγμα, ει Σάκας μεν και Ινδούς και Αιθίοπας τε και Ασσυρίους άλλα τε άθνεα πολλά και μεγάλα αδικήσαντα Πέρσας ουδέν, αλλά δύναμιν προσκτάσθαι βουλόμενοι, καταστρεψάμενοι δούλους έχομεν, Ελληνας δέ υπάρξαντας αδικίης ου τιμωρησόμεθα·
τί δείσαντες; κοίην πλήθεος συστροφήν; κοίην δέ χρημάτων δύναμιν; των επιστάμεθα μεν την μάχην, επιστάμεθα δέ την δύναμιν εούσαν ασθενέα· έχομεν δέ αυτών παίδας καταστρεψάμενοι, τούτους οι εν τη ημετέρη κατοικημένοι Ίωνες τε και Αιολέες και Δωριέες καλέονται. επειρήθην δέ και αυτός ήδη απελαύνων επί τους άνδρας τούτους υπό πατρός του σου κελευσθείς, και μοι μέχρι Μακεδονίης ελάσαντι και ολίγον απολιπόντι ες αυτάς Αθήνας απικέσθαι ουδείς ηντιώθη ες μάχην. καιτοι γε εώθασι Έλληνες, ως πυνθάνομαι,αβουλότατα πολέμους ίστασθαι υπό τε αγνωμοσύνης και σκαιότητος. επεάν γαρ αλλήλοισι πόλεμον προείπωσι, εξευρόντες το κάλλιστον χωρίον και λειότατον, ες τούτο κατιόντες μάχονται, ώστε συν κακώ μεγάλο οι νικώντες απαλλάσσονται· περί δέ των εσσουμένων ουδέ λέγω αρχήν· εξώλεες γαρ δέ γινονται· τους χρήν εόντας ομογλώσσους κήρυξι τε διαχρεωμένους και αγγέλοισι καταλαμβάνειν τας διαφοράς και παντί μάλλον η μάχησι· ει δέ πάντως έδεε πολεμέειν προς αλλήλους, εξευρίσκειν χρην τη εκάτεροι εισί δυσχειρωτότατοι και ταύτη πειράν. τρόπω τοίνυν ου χρηστώ Έλληνες διαχρεώμενοι, εμέο ελάσαντος μέχρι Μακεδονίης γης, ουκ ήλθον ες τούτου λόγον ώστε μάχεσθαι.
 "

απόδοση στη νεοελληνική:

...μετά από αυτόν (τον Ξέρξη) ο Μαρδόνιος είπε " ω δέσποτα είσαι ο μόνος άριστος από τους Πέρσες που έχουν γεννηθεί, αλλά και από όσους θα γεννηθούν , αυτά που είπες είναι άριστα και αληθέστατα , ότι τους Ίωνες που ζουν στην Ευρώπη δεν θα αφήσεις να μας περιγελούν αφού δεν είναι άξιοι για κάτι τέτοιο. Και είναι δεινό ενώ έχουμε κατακτήσει Σάκες , Ινδούς , Αιθίοπες , Ασσυρίους και άλλα έθνη που δεν μας έβλαψαν , τους Έλληνες που μας αδίκισαν να μην τους τιμωρήσουμε.
Τι να φοβηθούμε; Το πλήθος τους; Την χρηματική τους δύναμη; Ξέρουμε οτι έχουν ασθενή δύναμη , έχουμε δέ , καταστρέψει τους ημέτερούς τους που ονομάζονται Ίωνες, Αιολείς και Δωριείς.
Έχω εμπειρία απ' αυτούς όταν εξεστράτευσα εναντίον τους κατόπιν διαταγής του πατέρα σου, προχώρησα μάλιστα μέχρι τη Μακεδονία και λίγο ακόμα θα έφτανα στην Αθήνα και κανείς δεν με αντιμετώπισε σε μάχη.
Οι Έλληνες καθώς πληροφορούμαι ξεκινούν για πόλεμο χωρίς βούληση και απερίσκεπτα.'Οταν κηρύξουν τον πόλεμο μεταξύ τους , βρίσκουν το καλύτερο και ομαλότερο έδαφος και δίνουν την μάχη ώστε οι νικητές να έχουν τις λιγότερες απώλειες.
Ε λοιπόν αυτοί οι Έλληνες με τις παράξενες συνήθειες, ενώ προχώρησα μέχρι την Μακεδονία , ακόμα και γι' αυτόν το λόγο δεν μου αντιπαρατάχθηκαν.

ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΣΧΟΛΙΟ

Οι δύο τελευταίες σειρές έχουν μεγάλη σημασία, για το πως αντιλαμβάνονταν όχι μόνο οι Έλληνες , αλλά και οι αλλόφυλοι Πέρσες την περιοχή της Μακεδονίας στην αρχαϊκή εποχή. Οι Πέρσες σαφέστατα , όπως φαίνεται από το απόσπασμα , θεωρούν την Μακεδονία ελληνική περιοχή και αυτό είναι που τους κάνει εντύπωση - ότι ενώ" ελάσαντος μέχρι Μακεδονίης γης ουκ ήλθον ες τούτου λόγον ώστε μάχεσθε"δηλαδή ακόμα και όταν οι Πέρσες προέλαυναν στην γη της Μακεδονίας οι Έλληνες δείλιασαν και δεν αντιπαρατάχθηκαν ούτε και γι'αυτόν τον λόγο .
Φυσικά γνωρίζουμε ότι κάποιοι θολοκουλτουριάριδες ερμηνεύουν αυθαίρετα και κατά το δοκούν τα αποσπάσματα αυτά , συμπράττοντας εκούσια ή ακούσια με τους εχθρούς της Ελλάδος. Βαριά λέξη το καταλαβαινουμε , αλλά πως αλλιώς μπορούν να χαρακτηρισθούν , αυτοί που διεκδικούν ελληνικά εδάφη , μέσα από την προσπάθεια πλαστογράφησης της πραγματικής ιστορίας ;;;

ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΚΑΙ "ΜΑΚΕΔΝΟΝ ΕΘΝΟΣ" 

ΗΡΟΔΟΤΟΣ (484 π.Χ-425 π.Χ.περίπου) - ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ (ΚΛΕΙΩ)

Αρχαίο κείμενο:

"...επί μεν γαρ Δευκαλίωνος βασιλέος οίκεε γην την Φθιώτιν, επί δέ Δώρου του Έλληνος την υπό την Όσσαν τε και τον Όλυμπον χώρην, καλεομένην δέ Ιστιαιώτιν· εκ δέ της Ιστιαιώτιδος ώς εξανέστη υπό Καδμείων, οίκεε εν ΠίνδωΜακεδνόν καλεόμενον· ενθεύτεν δέ αύτις ες την Δρυοπίδα μετέβη και εκ της Δρυοπίδος ούτω ες Πελοπόννησον ελθόν Δωρικόν εκλήθη. "
Απόδοση:

...επί βασιλέος Δευκαλίωνος (το Ελληνικό γένος) κατοικούσε την γη της Φθιώτιδας. Επί της βασιλίας του Δώρου του γιου του Έλληνα , κατοίκησε την χώρα γύρω από την Όσσα (*τον σημερινό Κίσσαβο) και τον Όλυμπο, την καλούμενη Ιστιαιώτις. Από την Ιστιαιώτιδα τους έδιωξαν οι Καδμείοι, και κατοίκησαν την Πίνδο οπού ονομάστηκε Μακεδνόν. Από εκεί μετέβησαν στην Δρυοπίδα και από την Δρυοπίδα όταν ήλθαν στην Πελοπόννησο εκλήθησαν Δωριείς. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Α΄) Ο ΜΑΚΕΔΩΝ 

ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Βιβλίο Θ΄ (Καλλιόπη)

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ , ΓΙΟΥ ΤΟΥ ΑΜΥΝΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΣ , ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΑΙΕΣ.
αρχαίο κείμενο:
...μετά δέ την επειρώτησιν των χρησμών και παραίνεσιν την εκ Μαρδονίου νύξ τε εγίνετο και ές φυλακάς ετάσσοντο. ως δέ πρόσω της νυκτός προελήλατο και ησυχίη εδόκεε είναι ανά τα στρατόπεδα και μάλιστα οι άνθρωποι είναι εν ύπνο, τηνικαύτα προσελάσας ίππω πρός τας φυλακάς τας Αθηναίων Αλέξανδρος ο Αμύντεω, στρατηγός τε εών και βασιλεύς Μακεδόνων, εδίζητο τοίσι στρατηγοίσι ες λόγους ελθείν. των δέ φυλάκων οι μεν πλεύνες παρέμενον, οι δ΄ έθεον επί τους στρατηγούς, ελθόντες δέ έλεγον ως άνθρωπος ήκοι επ΄ ίππου εκ του στρατοπέδου του Μύδων, ος άλλο μεν ουδέν παραγυμνοί έπος, στρατηγούς δέ ονομάζων εθέλειν φησί ες λόγους ελθείν.
οι δέ επεί ταύτα ήκουσαν, αύτικα είποντο ες τας φυλακάς· απικομένοισι δέ έλεγε Αλέξανδρος τάδε. 
"άνδρες Αθηναίοι, παραθήκην υμίν τα έπεα τάδε τίθεμαι, απόρρητα ποιεύμενος πρός μηδένα λέγειν υμέας άλλον ή Παυσανίην, μη με και διαφθείρητε· ού γαρ αν έλεγον, ει μη μεγάλως εκηδόμην συναπάσης της Ελλάδος. αυτός τε γαρ Έλλην γένος ειμί τωρχαίον και αντ΄ ελευθέρης δεδουλωμένην ουκ αν εθέλοιμι οράν την Ελλάδα. λέγω δέ ων ότι Μαρδονίω τε και τη στρατιή τα σφάγια ου δύναται καταθύμια γενέσθαι· πάλαι γαρ αν εμάχεσθε. νυν δέ οι δέδοκται τα μεν σφάγια εάν χαίρειν, αμ΄ ημέρη δέ διαφωσκούση συμβολήν ποιέεσθαι· καταρρώδηκε γαρ μη πλεύνες συλλεχθήτε, ως εγώ εικάζω. προς ταύτα ετοιμάζεσθε. ην δέ άρα υπερβάληται την συμβολήν Μαρδόνιος και μη ποιέηται, λιπαρέετε μένοντες· ολιγέων γαρ σφι ημερέων λείπεται σιτία. ην δέ υμίν ο πόλεμος όδε κατά νόον τελευτήση, μνησθήναι τινά χρη και εμεύ ελευθερώσιος πέρι, ος Ελλήνων είνεκα ούτω έργον παράβολον έργασμαι υπό προθυμίης, εθέλων υμίν δηλώσαι την διάνοιαν την Μαρδονίου, ίνα μη επιπέσωσι υμίν εξαίφνης οι βάρβαροι μη προσδεκομένοισί κω. ειμίδέ Αλέξανδρος ο Μακεδών ". ο μεν ταύτα είπας απήλαυνε οπίσω ες το στρατόπεδον και την εωυτού τάξιν.

Πιστεύουμε ότι τα σχόλια περιτεύουν... --------------------------------------------------------------------------------
ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Βιβλίο Η΄ (Ουρανία)

αρχαίο κείμενο:

...Αμύντεω παις ην Αλέξανδρος, Αμύντης δέ Αλκέτεω, Αλκέτεω δέ πατήρ ην Αέροπος, του δέ Φίλιππος, Φιλίππου δέ Αργαίος, του δέ Περδίκκης ο κτησάμενος την αρχήν.

απόδοση:

...του Αμύντα παιδί ήταν ο Αλέξανδρος , ο Αμύντας ήταν γιος του Αλκέτα , ο Αλκέτας δέ είχε πατέρα τον Αέροπο , ο Αέροπος είχε πατέρα τον Φίλιππο , ο Φίλιππος είχε πατέρα τον Αργαίο και ο Αργαίος είχε πατέρα τον Περδίκκα...

ΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΒΩΝΑ 

ΣΤΡΑΒΩΝ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΄Ζ

ΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΒΩΝΑ

Αρχαίο κείμενο:

"...εκ δέ της Απολλωνίας εις Μακεδονίαν η Εγνατία εστίν οδός προς έω, βεβηματισμένη κατά μίλιον και κατεστηλωμένη μέχρι Κυψέλων και Έβρου ποταμού...
Η μεν ουν πάσα Εγνατία καλείται, η δέ πρώτη επί Κανδαουίας λέγεται όρους Ιλλυρικού, διά Λυχνιδού πόλεως και Πυλώνος τόπου ορίζοντος εν τη οδώ την τε Ιλλυρίδα και την Μακεδονία. "

Απόδοση στη νεοελληνική:

Από την Απολλωνία εις την Μακεδονία με κατεύθυνση ανατολικά υπάρχει η Εγνατία οδός, μετρημένη σε μίλια και σημαδεμένη με στύλους έως τα Κύψελα και τον Έβρο ποταμό...
Όλη η οδός ονομάζεται Εγνατία αλλά το πρώτο κομμάτι καλείται "δρόμος προς Κανδαουία"
που είναι όρος της Ιλλυρίας , και διαπερνάει την πόλη της Λυχνιδού και του Πυλώνα, ενός τόπου οπού η οδός χωρίζει την Ιλλυρίδα από την Μακεδονία.


ΤΟ Δ' ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΔΥΟ ΚΛΥΖΕΙ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΣΤΡΑΒΩΝ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΄Ζ

ΤΟ Δ' ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΔΥΟ ΚΛΥΖΕΙ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ...

Αρχαίο κείμενο: 

"...το δ' Αιγαίον πέλαγος δύο κλύζει πλευράς της Ελλάδος, την μεν προς έω βλέπουσαν, τείνουσαν δέ από Σουνίου προς την άρκτον μέχρι του Θερμαίου κόλπου και Θεσσαλονικείας Μακεδονικής πόλεως, η νυν μάλιστα των άλλων ευανδρεί, την δέ προς νότον την Μακεδονικήν από Θεσσαλονικείας μέχρι Στρυμόνος. "
Απόδοση στην νεοελληνική:

...Το δέ Αιγαίο πέλαγος κλύζει δύο πλευρές της Ελλάδος. Η μεν μία πλευρά είναι αυτή που βλέπει στην ανατολή, και εκτείνεται από το Σούνιο και προς βορρά μέχρι του Θερμαϊκού κόλπου και της Θεσσαλονίκης , πόλης Μακεδονικής. Αυτή μάλιστα ακμάζει περισσότερο από άλλες πόλεις. Η δέ άλλη πλευρά που βλέπει προς τον νότο -η Μακεδονική- εκτείνεται από την Θεσσαλονίκη μέχρι τον Στρυμόνα.

ΣΧΟΛΙΟ

Ξεκάθαρα σε αυτό το απόσπασμα , Ελλάδα είναι και η Μακεδονία και δεν γνωρίζουμε τι είδους ευφυολογήματα θα χρησιμοποιήσουν οι δήθεν ιστορικοί των Σκοπιανών για να πουν ότι δεν εννοεί αυτό ο Στράβων , αλλά κάτι άλλο...
Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς από πλευρά γνώσης της αρχαίας γραμματείας, διότι είναι καλύτερα να υπάρχουν περισσότερες φωνές για τα δίκαια του έθνους και της πραγματικής ιστορίας , παρά λίγες και σπασμωδικές...

ΕΝ Η ΕΣΤΙΝ Η ΤΕ ΕΛΛΑΣ (ΕΔΩ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΕΛΛΑΣ) 

ΣΤΡΑΒΩΝ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΄Ζ

ΕΝ Η ΕΣΤΙΝ Η ΤΕ ΕΛΛΑΣ (ΕΔΩ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΕΛΛΑΣ)
Αρχαίο κείμενο:

"...Λοιπή δ' εστί της Ευρώπης η εντός Ίστρου και της κύκλω της θαλάττης, αρξαμένη από του μυχού του Αδριατικού μέχρι του ιερού στόματος του Ίστρου, εν η έστιν η τε Ελλάς και τα των Μακεδόνων και των Ηπειρωτών έθνη και τα υπέρ τούτων πρός τον Ίστρον καθήκοντα (έθνη) και προς την εφ' εκάτερα θάλατταν την τε Αδριατικήν (έως) και την Ποντικήν, προς μεν την Αδριατικήν τα Ιλλυρικά, προς δέ την ετέραν μέχρι της Προποντίδος και Ελλησπόντου τα Θράκια και εί τινα τούτοις αναμέμικται Σκυθικά η Κελτικά....τρόπον γάρ τινα τω Ίστρο παράλληλα έστι τα τε Ιλλυρικά και τα Παιονικά και τα Θράκια όρη, μίαν πως γραμμήν αποτελούντα διήκουσαν από του Αδρίου μέχρι προς τον Πόντον. ης προσάρκτια μέν έστι μέρη τα μεταξύ του Ίστρου και των όρων, - προς νότον δ'η τε Ελλάς- και η συνεχής βάρβαρος μέχρι της ορεινής. προς μεν ουν τω Πόντω το Αίμον έστιν όρος, μέγιστον των ταύτη και υψηλότατον, μέσην πως διαιρούν την Θράκην...και γαρ το διάστημα μέγα το προς τον Αδρίαν και τα επισκοτούντα πολλά. προς δε τω Αδρία πάσα η Αδρία σχεδόν τι, μέση δ'η Παιονία και αυτή πάσα υψηλή. εφ εκάτερα δ' αυτής επί μεν τα Θράκια η Ροδόπη ομορεί, υψηλότατον όρος μετά τον Αίμον, επί δε θάτερα προς άρκτον τα Ιλλυρικά η τε των Αυταριατών χώρα και η Δαρδανική. "

ΣΧΟΛΙΟ

Για κάποιους... σε αυτό το απόσπασμα ο Στράβων υπονοεί ως "βάρβαρος χώρα" την Μακεδονία. Φυσικά ή δεν ξέρουν να διαβάζουν ή απλά θέλουν να μας τρελάνουν. Όμως δεν θα τους κάνουμε την χάρη. Ο Στράβων αποκαλεί "βάρβαρος χώρα" τα εδάφη πάνω από τα Ιλλυρικά , Παιονικά και Θράκια όρη - που είναι ο Αίμος και η Ροδόπη - , έως τον Ίστρο ποταμό. Και από ανατολικά και τον Ανδριατικό κόλπο , την Δαρδανική και την χώρα των Αυταριατών , προς δυτικά έως τους Σκύθες και τους Κέλτες , που ήταν αναμεμιγμένοι με τα "θράκια έθνη".

ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΚΑΙ "ΜΑΚΕΔΝΟΝ ΕΘΝΟΣ" 

ΗΡΟΔΟΤΟΣ (484 π.Χ - 425 π.Χ. περίπου) - ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ (ΚΛΕΙΩ)

ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΚΑΙ "ΜΑΚΕΔΝΟΝ ΕΘΝΟΣ"

Αρχαίο κείμενο:
"...επί μεν γαρ Δευκαλίωνος βασιλέος οίκεε γην την Φθιώτιν, επί δέ Δώρου του Έλληνος την υπό την Όσσαν τε και τον Όλυμπον χώρην, καλεομένην δέ Ιστιαιώτιν· εκ δέ της Ιστιαιώτιδος ώς εξανέστη υπό Καδμείων, οίκεε εν ΠίνδωΜακεδνόν καλεόμενον· ενθεύτεν δέ αύτις ες την Δρυοπίδα μετέβη και εκ της Δρυοπίδος ούτω ες Πελοπόννησον ελθόν Δωρικόν εκλήθη. "

Απόδοση:

"...επί βασιλέος Δευκαλίωνος (το Ελληνικό γένος) κατοικούσε την γη της Φθιώτιδας. Επί της βασιλίας του Δώρου του γιου του Έλληνα , κατοίκησε την χώρα γύρω από την Όσσα (*τον σημερινό Κίσσαβο) και τον Όλυμπο, την καλούμενη Ιστιαιώτις. Από την Ιστιαιώτιδα τους έδιωξαν οι Καδμείοι, και κατοίκησαν την Πίνδο οπού ονομάστηκε Μακεδνόν. Από εκεί μετέβησαν στην Δρυοπίδα και από την Δρυοπίδα όταν ήλθαν στην Πελοπόννησο εκλήθησαν Δωριείς". 

ΗΣΙΟΔΟΣ ΚΑΙ "ΜΑΚΗΔΟΝΑΣ" 

ΗΣΙΟΔΟΣ 830 π.Χ. (κατά Ηρόδοτο) ή 8ος -7ος π.Χ.(κατά άλλους).

ΗΣΙΟΔΟΣ ΚΑΙ "ΜΑΚΗΔΟΝΑΣ"

ΗΟΙΑΙ Ή ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αρχαίο κείμενο:
Απόσπασμα 5

"κούρη δ' εν μαγάροισιν αγαυού Δευκαλίωνος
Πανδώρη Διί πατρί θεών σημάντορι πάντων
μιχθείσ' εν φιλότητι τέκε Γραικόν μενεχάρμη "
Απόσπασμα 7

"η δ' υποκυσαμένη Διί γείνατο τερπικεραύνωι
υίε δύω, Μάγνητα ΜΑΚΗΔΟΝΑ θ' ιππιοχάρμην,
οι περί Πιερίην και Όλυμπον δώματ' έναιον. "

Απόδοση στη νεοελληνική:

Απόσπασμα 5
"η κόρη στα μέγαρα του ευγενούς Δευκαλίωνα
η Πανδώρα με τον πατέρα Δία, ο σπουδαιότερος των θεών όλων
σμιγμένη στην αγάπη έτεκε τον πολεμοχαρή Γραικό..."

Απόσπασμα 7
"...η δέ υποκύπτοντας στον Δία τον τερπικέραυνο γέννησε
δυο γιους, τον Μάγνητα και τον ΜΑΚΕΔΟΝΑ τον αλογόχαρο
που γύρο από την Πιερία και τον Όλυμπο κατοικούν".

Δεν υπάρχουν σχόλια: